Avís legal

Aquest lloc web ha estat creat per DIPCAT (ADINTERRA, SL) per a Meknasa (Manuel Lizana Almansa). L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre Meknasa (Manuel Lizana Almansa) i l’usuari, ja que el web té caràcter merament informatiu.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El titular del lloc web ofereix productes o serveis turístics l’organització tècnica dels quals correspon a Meknasa, que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les condicions generals publicades al web, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives del titular de la web.

Empresa: Manuel Lizana Almansa
NIF: 73081215A
Codi d’agència: CAA-290
Domicili de notificacions: Carrer H, nº 17. 50170, Mequinenza, Zaragoza
Correu electrònic: info@meknasa.com
Telèfon: 659 118 072

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquest web i de tot el seu contingut és Meknasa (Manuel Lizana Almansa). Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos.

Algunes de les fotografies d’aquest web han estat cedides, per al seu ús comercial, per diferents entitats i professionals amb qui col·labora Meknasa (Manuel Lizana Almansa):

· Patronato de Turismo Terres de l’Ebre

· Turismo de los Monegros

· Ayuntamiento de Mequinenza

· Parques Naturales de Cataluña

· Parque Natural del Delta del Ebro

· Parque Natural Alt Pirineu

· Parque Natural Aigüest Tortes

· Parque Natural Mas de Melons i Secans de Lleida

· Ebrourlaub (Markus y Bruno)

· Cámping Port Massaluca

· Picarda, cerveza artesana de Mequinenza

· Molino artesano de aceite de oliva virgen extra de Mequinenza

· Estación Ornitológica de Padul

· Club Capri

· Congost de Mont-rebei

Altres imatges d’autor

· Sisón común (Tetrax-tetrax) 1

· Sisón común (Tetrax-tetrax) 2

· Terrera común

Meknasa (Manuel Lizana Almansa) es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís. La informació remesa a aquesta web, introduïda a través dels seus formularis o enviats mitjançant el correu electrònic de contacte haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Meknasa (Manuel Lizana Almansa) declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

Condicions d’Utilització del Web

Meknasa (Manuel Lizana Almansa). Ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis en els termes i condicions que es concreten en la mateixa.

Meknasa (Manuel Lizana Almansa) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Meknasa (Manuel Lizana Almansa) es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Meknasa (Manuel Lizana Almansa) que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per l’adequat funcionament de la web.

Ocupació de galetes i emmagatzematge d’IP s

Aquesta web pot utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i defugi la instal· lació de les cookies enviades per Meknasa (Manuel Lizana Almansa), sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts. Així mateix, la web pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP dels seus usuaris per tal d’administrar i realitzar un seguiment de la utilització del lloc web en el seu conjunt. Meknasa (Manuel Lizana Almansa) no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

Enllaços

En el cas que en aquesta web es posin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Meknasa (Manuel Lizana Almansa) no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas Meknasa (Manuel Lizana Almansa) assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests supervíncles o altres llocs d’internet.

La inclusió de connexions externes no implica cap tipus d’associació o participació de Meknasa (Manuel Lizana Almansa) amb les entitats connectades.

Política de Protecció de Dades Personals

Meknasa (Manuel Lizana Almansa) manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris i es compromet a la protecció d’aquests.

En aquest sentit, Meknasa (Manuel Lizana Almansa) garanteix als seus usuaris, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

Les dades personals facilitades pels usuaris poden ser registrades en un fitxer automatitzat. L’usuari autoritza expressament a Meknasa (Manuel Lizana Almansa) per tal que aquestes dades puguin ser cedits o, si escau interconnectats a tercers amb l’exclusiva finalitat de que l’usuari pugui rebre informacions publicitàries sobre productes, serveis, ofertes o promocions especials.

D’acord amb la legislació vigent, tots els usuarios tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l’adreça Carrer H, nº 17. 50170, Mequinenza, Zaragoza, o enviar un correu electrònic a l’adreça info@meknasa.com

Per al compliment dels serveis publicitats, Meknasa (Manuel Lizana Almansa) es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus usuaris als diferents proveïdors dels serveis que conformen els paquets i excursions anunciats al web.